NỘI THẤT CĂN HỘ CHO THUÊ

NỘI THẤT CĂN HỘ CHO THUÊ
Địa điểm: TP. HẠ LONG
Năm hoàn thành: 2020
Phong cách thiết kế: Hiện đại.